Privacyverklaring

Fransekarpers.nl op naam van René de Vries gevestigd te Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://www.fransekarpers.nl
 • E-mail: info@fransekarpers.nl
 • KvK: 60008091

Social media:

 • https://www.facebook.com/fransekarpers.nl
 • https://www.instagram.com/fransekarpers.nl
 •  https://twitter.com/karperontspanni

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fransekarpers.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@fransekarpers.nl of het contactformulier, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fransekarpers.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de Fransekarpers.nl nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om benodigd papierwerk eventueel via post te verzenden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fransekarpers.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres: Het opgegeven e-mailadres bewaren wij 24 maanden of tot je besluit je uit te schrijven van de Nevernotcooking.nl nieuwsbrief. Mocht je een reactie (waarin je emailadres staat) willen verwijderen, neem dan contact op via info@fransekarpers.nl of het contactformulier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fransekarpers.nl deelt gegevens met;

 • Google Analytics, voor het tracken van bezoekers op deze pagina’s. Met Google Analytics deelt Fransekarpers.nl locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaat type.
 • Mailchimp, via deze service verzend Fransekarpers.nl nieuwsbrieven. Je naam en emailadres worden hier opgeslagen zodat je eens per maand een informatieve nieuwsbrief ontvangt.
 • De hostingprovider, deze ontvangt, net als Google Analytics je locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaattype.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fransekarpers.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fransekarpers.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics, maar ook tracking cookies voor bijvoorbeeld affiliate links in bepaalde artikelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fransekarpers.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fransekarpers.nl of het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fransekarpers.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fransekarpers.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@fransekarpers.nl of via contactformulier.

close

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief !

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!

Schrijf u hieronder in op onze nieuwsbrief